Εκπαιδευτικές Βολές Πυροβολικού στο Πεδίο Βολής Μεγάρων

2021, Ιούνιος 23 - 12:57μμ

Από 17 έως 20 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων, εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού με Α/Κ Πυροβόλα M109 A2 και Α3 GE από το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών, Τάξεως ΣΣΕ/2020.

Οι εκπαιδευόμενοι κατά τη διάρκεια των βολών εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα κανονικής ανάπτυξης Πυροβολαρχίας, παρατήρησης και διόρθωσης βολής καθώς επίσης και σε αντικείμενα διευθύνσεως πυρός με χρήση σύγχρονων συστημάτων τακτικού και τεχνικού ελέγχου πυρός.

Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης τόσο των εκπαιδευομένων όσο και των εκπαιδευτών τους.