Εκπαιδευτικές Βολές Πυροβολικού στο Πεδίο Βολής Μεγάρων

2018, Δεκέμβριος 12 - 9:26πμ

Γνωρίζεται ότι από  05  έως και 08  Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων,  εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού με Ρ/Μ οβιδοβόλα Μ101Α1 (105 χιλ) από το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών, το Τμήμα Βασικής εκπαίδευσης Μ. Λχιών ΣΜΥ/2018 και τους ΥΕΑ (ΠΒ) Μάχης 2018 Δ΄και Ε ΄ΕΣΣΟ.

 

Για τους Ανθυπολοχαγούς ήταν οι πρώτες βολές πυροβολικού οι οποίες  κατά παράδοση του όπλου αποτελούν και « Το Βάπτισμα του Πυρός» για τους νέους Πυροβολητές της Ελλάδας.

Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης τόσο των εκπαιδευομένων