Εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού

2019, Ιούλιος 17 - 9:40πμ

Στις 21 και 22 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων, εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού με πυρ/λα τύπου Μ101Α1 105 χιλ, από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, (Τάξεως ΣΣΕ/2018) και Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ 2019 Α΄ ΕΣΣΟ).

            Η εκπαίδευση περιελάμβανε αξιολόγηση στις διαδικασίες εκτέλεσης παρατηρούμενων βολών ΠΒ καθώς και αντικείμενα διεύθυνσης πυρών και εξαγωγής στοιχείων βολής με τη χρήση Σύγχρονων Συστημάτων Τακτικού και Τεχνικού Ελέγχου Πυρός.

            Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και για το λόγο αυτό η Διοίκηση της Σχολής συνεχάρη τόσο τους εκπαιδευόμενους όσο και τους εκπαιδευτές για το υψηλό τους ηθικό, για το αυξημένο επίπεδο της ετοιμότητας τους και την άριστη επαγγελματική κατάρτισή τους.