ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΛΧΙΩΝ ΣΕ ΑΝΘΣΤΕΣ

2018, Αύγουστος 10 - 3:53μμ

- Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΓΕΣ/ΔΠΒ και ΣΠΒ, τελετή προαγωγής στελεχών βαθμού Αρχιλοχία σε Ανθυπασπιστή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 79/18 ΕΔΥΕΘΑ του ΓΕΣ.

- Στην ανωτέρω τελετή παρευρέθησαν ο Δντης του ΓΕΣ/ΔΠΒ, ο Δκτης της ΣΠΒ, Αξκοι και οπλίτες.