Ιστορία Σχολής Πυροβολικού

Η Σχολή συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στο Ναύπλιο, το έτος 1828, με την ονομασία «Σχολείο Πυροβολικής», με Διευθυντή το Γάλλο Ταγματάρχη Πωζιέ.

 

                 Το 1885 μετονομάστηκε σε «Σχολείο Βολής Πυροβολικού» και μεταστάθμευσε στην Αθήνα. 

 

                 Το 1937 μεταστάθμευσε στη Θήβα, όπου και λειτούργησε μέχρι το 1940.

 

                 Το 1942 στη Μέση Ανατολή συγκροτήθηκε Σχολή Πυροβολικού, που λειτούργησε μέχρι το 1944, στην Ισμαηλία της Αιγύπτου.

 

                  Το 1945, μετά τη λήξη του πολέμου, ανασυγκροτήθηκε η Σχολή και εγκαταστάθηκε στο Γουδί της Αθήνας.

 

                 Την 1η Μαΐου 1946, μεταστάθμευσε οριστικά και εγκαταστάθηκε στη σημερινή της θέση, στη Νέα Πέραμο Αττικής. Το Στρατόπεδο φέρει το όνομα του «Τχη (ΠΒ) Γεωργιάδη Θωμά».