Εκπαίδευση

Ιούλιος 17, 2019

Γνωρίζεται ότι από 07 έως 14 Ιουν 2019, πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου Βολής Αρμάτων Ξάνθης, η ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2019», με τη συμμετοχή του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, Τάξεως ΣΣΕ/2018.

 

Η ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2019», αποτέλεσε το επιστέγασμα της Βασικής Εκπαίδευσης των Ανθλγών (ΠΒ), δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας με τους Ανθυπολοχαγούς των λοιπών (Ο-Σ), στη διαμόρφωση κοινών παραστάσεων και στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων σε επίπεδο Τακτική και Τεχνικής, με την εκτέλεση βολών ΠΒ.

 

Την άσκηση παρακολούθησε ο κ...

Ιούλιος 17, 2019

Γνωρίζεται ότι, την Τρίτη  04 Ιουνίου 2019, διεξήχθησαν εκπαιδευτικές βολές κατ’ επιγείου στόχου με πυροβόλα RH-202 (Rheinmentall) στο Πεδίο Βολής Κοσκίνων Ευβοίας από το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αθλγών (ΠΒ) στα πλαίσια του τμήματος Α/Α Ανθλγών και τους Υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς 2019 Α΄ ΕΣΣΟ της Σχολής Πυροβολικού,  με ειδικότητα Αξκού Α/Α Πυρλου.

 

            Οι εκπαιδευόμενοι   κατά την διάρκεια των βολών εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα ελέγχου πυροβόλου (πριν τη βολή), μερικής- πλήρης γέμισης και αλλαγής καννών- τροφοδοτικού πυροβόλου και στη διαδικασία εκτέλεσης βολής...

Ιούλιος 17, 2019

Στις 21 και 22 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων, εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού με πυρ/λα τύπου Μ101Α1 105 χιλ, από τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, (Τάξεως ΣΣΕ/2018) και Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών (ΥΕΑ 2019 Α΄ ΕΣΣΟ).

            Η εκπαίδευση περιελάμβανε αξιολόγηση στις διαδικασίες εκτέλεσης παρατηρούμενων βολών ΠΒ καθώς και αντικείμενα διεύθυνσης πυρών και εξαγωγής στοιχείων βολής με τη χρήση Σύγχρονων Συστημάτων Τακτικού και Τεχνικού Ελέγχου Πυρός.

            Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία και για το λόγο αυτό η Διοίκηση της...

Φεβρουάριος 26, 2019

Από Δευτέρα 11 έως Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, διεξήχθησαν στο Πεδίο Βολής Δενδροχωρίου Καστοριάς, εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού, του τμήματος Βασικής  Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών Τάξης ΣΣΕ/2018 και Μονίμων Λοχιών ΣΜΥ/2018.

Οι εκπαιδευόμενοι Ανθυπολοχαγοί και Μ. Λοχίες της Σχολής ΠΒ, εκτέλεσαν εξειδικευμένες διαδικασίες βολής και ήρθαν σε επαφή με τα επιχειρησιακά μέσα πυρός, τα οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν στις Μονάδες Πυροβολικού Μάχης μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Επιπλέον τίμησαν τον Παύλο Μελά, με κατάθεση στεφάνου και επιμνημόσυνη δέηση στον τάφο του. 

...