Δραστηριότητες

Δεκέμβριος 08, 2017

Στις 06 Δεκεμβρίου 2017, στο πλαίσιο ενημέρωσης των στελεχών και των εκπαιδευομένων στη Σχολή Πυροβολικού , η αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  κ. Μπότσιου Κωνσταντίνα ανέπτυξε το θέμα «Εθνικός Διχασμός – Ιστορική Ανάλυση της Μικρασιατικής Εκστρατείας και η σύνδεση της με το σήμερα»  και επίλυσε απορίες των εκπαιδευομένων.

Οκτώβριος 10, 2018

Την  Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού, στη Ν. Πέραμο Αττικής , κατάταξη Εφέδρων Αξιωματικών.

 

Τους Έφεδρους Αξιωματικούς καλωσόρισαν ο Δντής της ΔΠΒ/ΓΕΣ, ο Διοικητής και τα στελέχη της Σχολής Πυροβολικού.

 

Η μετεκπαίδευση των εφέδρων διάρκειας 5 ημερών (2 ημέρες ΔΙΜΑ και 3 ημέρες φυσική παρουσία) έχει σκοπό την συμπλήρωση και βελτίωση των στρατιωτικών γνώσεων των Εφέδρων Αξιωματικών, την εκπαίδευσή τους σε νέα οπλικά συστήματα και μέσα καθώς επίσης και στην απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την προαγωγή τους.

...
Αύγουστος 10, 2018

- Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΓΕΣ/ΔΠΒ και ΣΠΒ, τελετή προαγωγής στελεχών βαθμού Αρχιλοχία σε Ανθυπασπιστή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 79/18 ΕΔΥΕΘΑ του ΓΕΣ.

- Στην ανωτέρω τελετή παρευρέθησαν ο Δντης του ΓΕΣ/ΔΠΒ, ο Δκτης της ΣΠΒ, Αξκοι και οπλίτες.

Ιούνιος 13, 2018

Την Πέμπτη 07 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκαν στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού (ΣΠΒ), ο εορτασμός για τη συμπλήρωση 190 χρόνων από τη συγκρότηση του 1ου Τάγματος Πυροβολιστών και η τελετή αποφοίτησης του τμήματος βασικής εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, Τάξης ΣΣΕ/2017.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν επίσης:

- Επίδειξη οπλικών συστημάτων και ομιλία για την ιστορία της Σχολής και του Όπλου του Πυροβολικού, στο αμφιθέατρο της ΣΠΒ.

- Επίδοση τιμητικών διακρίσεων σε στελέχη του...