Εκπαίδευση

Δεκέμβριος 12, 2018

Γνωρίζεται ότι από  05  έως και 08  Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο Βολής Μεγάρων,  εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού με Ρ/Μ οβιδοβόλα Μ101Α1 (105 χιλ) από το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών, το Τμήμα Βασικής εκπαίδευσης Μ. Λχιών ΣΜΥ/2018 και τους ΥΕΑ (ΠΒ) Μάχης 2018 Δ΄και Ε ΄ΕΣΣΟ.

 

Για τους Ανθυπολοχαγούς ήταν οι πρώτες βολές πυροβολικού οι οποίες  κατά παράδοση του όπλου αποτελούν και « Το Βάπτισμα του Πυρός» για τους νέους Πυροβολητές της Ελλάδας.

Οι βολές πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης τόσο των...

Οκτώβριος 10, 2018

Την  Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού, στη Ν. Πέραμο Αττικής , κατάταξη Εφέδρων Αξιωματικών.

 

Τους Έφεδρους Αξιωματικούς καλωσόρισαν ο Δντής της ΔΠΒ/ΓΕΣ, ο Διοικητής και τα στελέχη της Σχολής Πυροβολικού.

 

Η μετεκπαίδευση των εφέδρων διάρκειας 5 ημερών (2 ημέρες ΔΙΜΑ και 3 ημέρες φυσική παρουσία) έχει σκοπό την συμπλήρωση και βελτίωση των στρατιωτικών γνώσεων των Εφέδρων Αξιωματικών, την εκπαίδευσή τους σε νέα οπλικά συστήματα και μέσα καθώς επίσης και στην απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την προαγωγή τους.

...
Ιούνιος 01, 2018

Την 15η και 16η Μαΐου 2018,στην έδρα της Σχολής, πραγματοποιήθηκε Βιωματικό Σεμινάριο στους Ανθλγούς (ΠΒ) τάξεως ΣΣΕ/2017 του τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης.

Τα αντικείμενα του σεμιναρίου που παρουσιάστηκαν από στελέχη του ΓΕΣ/ΔΠΒ , ΓΕΣ/ΔΙΠΑ, ΣΠΒ, 180 ΜΚ/Β ΧΩΚ και ΕΒΤ, αφορούσαν θέματα Διοίκησης- Ηγεσίας και Συμβουλευτικής, θέματα αλληλογραφίας, θέματα διαχείρισης και ασφάλειας υλικού, θέματα προσωπικού, θέματα τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων, πυροβόλων και λοιπων τεχνικών υλικών και διαδικασίες προώθησης υλικών για συντήρηση ή επισκευή  2ου -3ου κλιμακίου.

Σκοπός του σεμιναρίου...

Ιούνιος 01, 2018

Γνωρίζεται ότι, την Πέμπτη  03 Μαΐου 2018, διεξήχθησαν από τους Υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς της Σχολής στο Πεδίο Βολής Μεγάρων εκπαιδευτικές βολές κατ’ επιγείου στόχου με πυροβόλο RH  202 χιλ (Rheinmentall) και βολές πυροβολικού με Ρ/Μ Πυροβόλα Μ101Α1 105 χιλ..

 

   Οι ΥΕΑ κατά την διάρκεια των βολών εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα ελέγχου πυροβόλου (πριν τη βολή), μερικής- πλήρης γέμισης και αλλαγής κανών- τροφοδοτικού πυροβόλου και στη διαδικασία εκτέλεσης βολής καθώς και σε αντικείμενα διεύθυνσης πυρών και εξαγωγής στοιχείων βολής με τη χρήση Σύγχρονων Συστημάτων Τακτικού...