Εκπαίδευση

Νοέμβριος 19, 2019

Από 07 έως 10 Οκτ 19  πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού στο Πεδίο Βολής Μεγάρων.

Στις βολές συμμετείχαν τα Τμήματα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών (ΠΒ) Τάξεως ΣΣΕ/2019 και Μ. Λχιων (ΠΒ) Τάξεως ΣΜΥ/2019 καθώς και οι Υποψήφιοι Έφεδροι Αξκοι  (ΠΒ) της 2019 Γ’ ΕΣΣΟ.

Οι πρώτες εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού αποτελούν κατά παράδοση του Όπλου «Το βάπτισμα του Πυρός» για τους νέους Πυροβολητές της Ελλάδος και ολοκληρώνεται με την παραλλαγή των συμμετασχόντων με φούμο από την πυρίτιδα των βλημάτων που βάλλονται. 

Τους εκπαιδευόμενους επισκέφτηκε στο...

Νοέμβριος 19, 2019

Την  Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πυροβολικου, στη Ν. Πέραμο Αττικής , κατάταξη Εφέδρων Αξιωματικών.

Η μετεκπαίδευση των εφέδρων διάρκειας 6 ημερών (3 ημέρες Διαδικτυακή Μάθηση και 3 ημέρες φυσική παρουσία) έχει σκοπό την συμπλήρωση και βελτίωση των στρατιωτικών γνώσεων των Εφέδρων Αξιωματικών του Πυροβολικού, την εκπαίδευσή τους σε σε νέα οπλικά συστήματα και μέσα καθώς επίσης και την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την προαγωγή τους.

Τους Έφεδρους Αξιωματικούς καλωσόρισαν ο Δντής της ΔΠΒ/ΓΕΣ  και ο Διοικητής της Σχολής Πυροβολικού...

Ιούλιος 17, 2019

Γνωρίζεται ότι από 07 έως 14 Ιουν 2019, πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Πεδίου Βολής Αρμάτων Ξάνθης, η ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2019», με τη συμμετοχή του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης Ανθυπολοχαγών ΠΒ, Τάξεως ΣΣΕ/2018.

 

Η ΤΑΜΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2019», αποτέλεσε το επιστέγασμα της Βασικής Εκπαίδευσης των Ανθλγών (ΠΒ), δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας με τους Ανθυπολοχαγούς των λοιπών (Ο-Σ), στη διαμόρφωση κοινών παραστάσεων και στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων σε επίπεδο Τακτική και Τεχνικής, με την εκτέλεση βολών ΠΒ.

 

Την άσκηση παρακολούθησε ο κ...

Ιούλιος 17, 2019

Γνωρίζεται ότι, την Τρίτη  04 Ιουνίου 2019, διεξήχθησαν εκπαιδευτικές βολές κατ’ επιγείου στόχου με πυροβόλα RH-202 (Rheinmentall) στο Πεδίο Βολής Κοσκίνων Ευβοίας από το Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Αθλγών (ΠΒ) στα πλαίσια του τμήματος Α/Α Ανθλγών και τους Υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς 2019 Α΄ ΕΣΣΟ της Σχολής Πυροβολικού,  με ειδικότητα Αξκού Α/Α Πυρλου.

 

            Οι εκπαιδευόμενοι   κατά την διάρκεια των βολών εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα ελέγχου πυροβόλου (πριν τη βολή), μερικής- πλήρης γέμισης και αλλαγής καννών- τροφοδοτικού πυροβόλου και στη διαδικασία εκτέλεσης βολής...