Εκπαίδευση

Οκτώβριος 10, 2018

Την  Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Πυροβολικού, στη Ν. Πέραμο Αττικής , κατάταξη Εφέδρων Αξιωματικών.

 

Τους Έφεδρους Αξιωματικούς καλωσόρισαν ο Δντής της ΔΠΒ/ΓΕΣ, ο Διοικητής και τα στελέχη της Σχολής Πυροβολικού.

 

Η μετεκπαίδευση των εφέδρων διάρκειας 5 ημερών (2 ημέρες ΔΙΜΑ και 3 ημέρες φυσική παρουσία) έχει σκοπό την συμπλήρωση και βελτίωση των στρατιωτικών γνώσεων των Εφέδρων Αξιωματικών, την εκπαίδευσή τους σε νέα οπλικά συστήματα και μέσα καθώς επίσης και στην απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων για την προαγωγή τους.

...
Ιούνιος 01, 2018

Την 15η και 16η Μαΐου 2018,στην έδρα της Σχολής, πραγματοποιήθηκε Βιωματικό Σεμινάριο στους Ανθλγούς (ΠΒ) τάξεως ΣΣΕ/2017 του τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης.

Τα αντικείμενα του σεμιναρίου που παρουσιάστηκαν από στελέχη του ΓΕΣ/ΔΠΒ , ΓΕΣ/ΔΙΠΑ, ΣΠΒ, 180 ΜΚ/Β ΧΩΚ και ΕΒΤ, αφορούσαν θέματα Διοίκησης- Ηγεσίας και Συμβουλευτικής, θέματα αλληλογραφίας, θέματα διαχείρισης και ασφάλειας υλικού, θέματα προσωπικού, θέματα τεχνικής επιθεώρησης οχημάτων, πυροβόλων και λοιπων τεχνικών υλικών και διαδικασίες προώθησης υλικών για συντήρηση ή επισκευή  2ου -3ου κλιμακίου.

Σκοπός του σεμιναρίου...

Ιούνιος 01, 2018

Γνωρίζεται ότι, την Πέμπτη  03 Μαΐου 2018, διεξήχθησαν από τους Υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς της Σχολής στο Πεδίο Βολής Μεγάρων εκπαιδευτικές βολές κατ’ επιγείου στόχου με πυροβόλο RH  202 χιλ (Rheinmentall) και βολές πυροβολικού με Ρ/Μ Πυροβόλα Μ101Α1 105 χιλ..

 

   Οι ΥΕΑ κατά την διάρκεια των βολών εκπαιδεύτηκαν σε αντικείμενα ελέγχου πυροβόλου (πριν τη βολή), μερικής- πλήρης γέμισης και αλλαγής κανών- τροφοδοτικού πυροβόλου και στη διαδικασία εκτέλεσης βολής καθώς και σε αντικείμενα διεύθυνσης πυρών και εξαγωγής στοιχείων βολής με τη χρήση Σύγχρονων Συστημάτων Τακτικού...

Μάιος 15, 2018

Από 16 έως και 20 Απρ 18 διεξήχθη στο Πεδίο Βολής και Πεδίο Ασκήσεων Θηβών η ΤΑΜΣ “ΒΕΡΣΗΣ 2018” στην οποία συμμετείχε το τμήμα βασικής εκπαίδευσης Ανθλγών ΣΣΕ/2017, η οποία αποτελεί και το επιστέγασμα της εκπαίδευσης τους στο πυροβολικό μάχης.

 

Πραγματοποιήθηκαν ασκήσεις τακτικών κινήσεων επίπεδου αυτοκινούμενης Πυρχίας βολής , άμεσες βολές, καθώς και πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας “Βάλω και μετακινούμαι” με εκπομπή πραγματικών πυρών Πυροβολικού.

 

Επιπροσθέτως, οι Ανθλγοί ασκήθηκαν σε αντικείμενα Παρατηρούμενων Βολών, ενώ εξετάσθηκαν και οι αντιδράσεις τους, σε...