Διοίκηση

Ιωάννης Μουστάκης

Ταξίαρχος

Ημερομηνία Γεννήσεως

23 Ιουλίου 1968

Τόπος Καταγωγής

 Αθήνα

Οικογενειακή Κατάσταση

Έγγαμος με 2 τέκνα

Εκπαίδευση

Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) Τάξης 1990 (Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού)

Παρακολούθησε το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Πυροβολικού.

Παρακολούθησε το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Πυροβολικού

Απόφοιτος του Προκεχωρημένου Σχολείου Αεράμυνας των ΗΠΑ (FORT BLISS – TEXAS)

Απόφοιτος της Σχολής Επιτελών (ΣΧΕΠ)

Απόφοιτος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ)

Απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)

Σταδιοδρομία

 18 Μαρ 2020 – σήμερα

Διοικητής Σχολής Πυροβολικού

2019 – 2020

Διευθυντής Β' Κλάδου ΑΣΔΕΝ

2018 – 2019

Διοικητής ΔΜΕΘ/80 ΑΔΤΕ

2016 – 2018

Τμηματάρχης ΓΕΣ/Α1 (ΔΕΠΙΧ)(Δντης ΚΕΠΙΧ) 

2015 – 2016

Εκπαιδευόμενος ΣΕΘΑ

2014 – 2015

Επιτελής και Τμηματάρχης Τμήματος ΠΕΑ & Στρατηγικών Μελετών ΥΠΕΘΑ/ΓΔΠΕΑΔΣ/ΔΙΠΕΑ 

2013 – 2014

Διευθυντής ΑΣΔΕΝ/Β1 (ΔΙΠΡΟ)

2011 – 2013

Διοικητής 194 ΜΠΕΠ(MLRS)

2008 – 2011

Επιτελής ΑΣΣΔΕ (SHAPE/J1) 

2007 – 2008

Τμηματάρχης Δ'ΣΣ/ΔΑΣΕΚΠ

2006 – 2007

Εκπαιδευόμενος ΑΔΙΣΠΟ 

2003 – 2006

Υποδιοικητής 180 ΜΚ/Β "ΧΩΚ"

2002 – 2003

Διοικητής Β' Πυρχίας 180 ΜΚ/Β "ΧΩΚ" 

2000 – 2002

Διοικητής Πυρχίας - Αξκός 2ου-3ου Γραφείου 95 ΜΕΘ

1994 – 2000

Ουλαμαγός - Αξκός Τακτικού Ελέγχου 180 ΜΚ/Β "ΧΩΚ" 

1992 – 1994

Διοικητής Πυρχίας 129 ΜΠΠ

1991 – 1992

Ουλαμαγός Πυρχίας ΚΕΠΒ 

1990 – 1991

Εκπαιδευόμενος ΣΠΒ

1986 – 1990

Φοίτηση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων(ΣΣΕ) 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά - Γερμανικά

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην "Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων" με εξειδίκευση στη "Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων" από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις "Στρατηγικές Σπουδές Ασφαλείας" από το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αποφοιτος του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης (ΙΔΕ)

Διαμνημονεύσεις- Μετάλλια

Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.