Διοίκηση

Περικλής Δούκας

Ταξίαρχος

Ημερομηνία Γεννήσεως

11 Μαΐου  1965

 

Τόπος Καταγωγής

 

 

Αθήνα

 

Οικογενειακή Κατάσταση

 

 

Έγγαμος με 1 γιό

 

Εκπαίδευση

Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) Τάξης 1989 (Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού).

 

Παρακολούθησε το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Πυροβολικού.

 

Παρακολούθησε το Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων.

Παρακολούθησε το Σχολείο Διοικητών Μονάδων.

 

Απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης  και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ).

 

Απόφοιτος της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).

 

Απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Εθνικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

Απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ).

 

Σταδιοδρομία

 

12 Μαρ 2019 – σήμερα

Διοικητής Σχολής Πυροβολικού

 

2018 – 2019

Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Πυροβολικού

2017 – 2018

Διοικητής Πυροβολικού ΑΣΔΕΝ

 

2015 – 2017

Διευθυντής ΔΥΔΜ ΣΤΡ ΑΣΔΕΝ

 

2014 – 2015

Διευθυντής Πτέρυγας Πυροβολικού Μάχης ΓΕΣ/ΔΠΒ

 

2013 – 2014

Εκπαιδευόμενος Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

 

2009 – 2013

Τμηματάρχης Πτέρυγας  Πυροβολικού Μάχης ΓΕΣ/ΔΠΒ

2007 – 2009

Διοικητής 153 Α/Κ Μοίρας Βαρέως Πυροβολικού - Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων

 

2006 – 2007

Υποδιοικητής 153 Α/Κ Μοίρας Βαρέως Πυροβολικού - Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων

 

2005 – 2006

Τμηματάρχης 3ου  Επιτελικού Γραφείου 95 ΑΔΤΕ

 

2004 – 2005

Εκπαιδευόμενος Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου

 

2003 – 2004

Εκπαιδευόμενος Στρατιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών

 

2001 – 2003

Αξιωματικός Σύνδεσμος στο ΥΠΑΕΑΒ Τανάγρα

 

2000 – 2001

Επιτελής 2ου  Επιτελικού Γραφείου ΓΕΣ/ΔΠΒ

 

1998 – 2000

Εκπαιδευτής στη Σχολή Πυροβολικού  - Αξκός Γραφείου Μελετών

 

1995 – 1998

Διοικητής Πυροβολαρχίας – Αξιωματικός Επιχειρήσεων 110 Α/Κ ΜΜΠ

 

1993 – 1995

Διοικητής Πυρολαρχίας - Αξκός 4ου  Γρ 190 ΜΜΠ (ΕΛΔΥΚ 3/1)

 

1991 – 1993

Διοικητής Πυροβολαρχίας 88 ΜΜΠ

 

1990 – 1991

Ουλαμαγός Πυρχίας ΚΕΠΒ

 

1989 – 1990

Εκπαιδευόμενος ΣΠΒ

 

1985 – 1989

Φοίτησε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

 

 

 Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

 

 Διαμνημονεύσεις- Μετάλλια

 

Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.