Διοίκηση

                                            

Εμμανουήλ Μαντωνανάκης

Ταξίαρχος

Ημερομηνία Γεννήσεως

27 Φεβρουαρίου 1964

 

Τόπος Καταγωγής

 

 

Χανιά Κρήτης

 

Οικογενειακή Κατάσταση

 

 

Έγγαμος με 2 κόρες

 

Εκπαίδευση

Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) Τάξης 1986 (Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού).

 

Παρακολούθησε το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Πυροβολικού.

 

Απόφοιτος της Σχολής Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ).

 

Παρακολούθησε το Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων.

 

Παρακολούθησε το Σχολείο Διοικητών Μονάδων.

 

Παρακολούθησε το Σχολείο Αεράμυνας.

 

Παρακολούθησε το Σχολείο Τοπογραφίας.

 

Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ).

 

Απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) .

 

Κάτοχος Πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές.

Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων της μη Τυπικής εκπαίδευσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Κάτοχος Πιστοποιητικού από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Επιθεωρητές/ Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ως προς OHSA 18001 και ISO 19011:2002" της CHECK POINT.

 

Σταδιοδρομία

 15 Μαρ 2018 – σήμερα

Διοικητής Σχολής Πυροβολικού

 

2017 – 2018

Διευθυντής Διεύθυνσης Πυροβολικού

 

2016 – 2017

Διοικητής Σχολής Πυροβολικού

 

2015 – 2016

Διοικητής Πυροβολικού 1ης Στρατιάς

 

2014 – 2015

Διοικητής Πυροβολικού ΑΣΔΕΝ

 

2014

Στρατιωτικός Εκπαιδευτής στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας

2012 – 2014

Διευθυντής Πτέρυγας Πυροβολικού Μάχης ΓΕΣ/ΔΠΒ

 

2011 – 2012

Εκπαιδευόμενος ΣΕΘΑ

 

2010 – 2011

Διευθυντής 80 ΑΔΤΕ/ΔΜΕΘ

 

2008 – 2010

Διοικητής 197 Μοίρας Μέσου Πυροβολικού

 

2007 – 2008

Διευθυντής 3ου Επιτελικού Γραφείου της 95 ΑΔΤΕ/ΔΜΕΘ

 

2005 – 2007

Διοικητής 153 Τάγματος Εθνοφυλακής

 

2000 – 2002

Διοικητής 138 Αυτοκινούμενης Μοίρας Μέσου Πυροβολικού

 

1999 – 2000

Εκπαιδευόμενος  Ανωτάτης Σχολής Πολέμου

 

1996 – 1999

Διοικητής Πυροβολαρχίας – Υποδιοικητής 32 Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού (ΠΝ)

 

1993 – 1996

Διευθυντής 2ου – 3ου Γραφείου – Διοικητής Πυροβολαρχίας 147 Τάγματος Εθνοφυλακής

 

1990 – 1993

Διοικητής Πυρολαρχίας ΚΕΠΒ

 

1987 – 1990

Διοικητής Πυροβολαρχίας 32 Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού (ΠΝ)

 

1986 – 1987

Εκπαιδευόμενος ΣΠΒ – ΣΧΑΛ – ΚΕΑΠ

 

1982 – 1986

Φοίτησε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

 

 

 Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

 

 Διαμνημονεύσεις- Μετάλλια

 

Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.