Επικοινωνία

Η ΣΠB βρίσκεται στη Νέα Πέραμο Αττικής, Τ.Κ. 19006, ΣΤΓ 1001

Τηλέφωνο Επικοινωνίας - Φαξ : 2296032848

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) : spv-gep@army.gr